درباره شهردار

سعید ابریشمی راد

شهردار شاهین شهر

سعید ابریشمی راد

متولد ۱۳۴۹

سابقه: ۲۲ سال

تلفن تماس دفتر شهردار: ۴۵۲۲۱۴۷۰-۰۳۱

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی مهندسی عمران
  • کارشناسی حقوق
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
  • دکتری مدیریت دولتی

 

مسئولیت­ ها:

  • شهردار کاشان
  • شهردار منطقه ۱۰ تهران
  • شهردار منطقه ۴ تهران
  • شهردار منطقه ۲۲ تهران
  • مدیر عامل عمران و بهسازی شهر کاشان
  • معاونت فنی و عمرانی شهرداری شاهین شهر

 

سوابق تدریس:

آسیبهای اجتماعی دانشگاه علمی و کاربردی تهران

مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه علمی و کاربردی تهران

مسائل جمعیت شناسی ایران دانشگاه علمی و کاربردی تهران