مناقصات و مزایدات

فیلتر بر اساس:

نوع آگهی :

حوزه آگهی دهنده :

نظارت بر پروژه های عمرانی سطح شاهین شهر

تاریخ شروع :
۱۴۰۲-۰۲-۱۷
شماره ثبت : ۲۰۰۲۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۱۲

نوع آگهی : مناقصه

لوله گذاری فضای سبز

تاریخ شروع :
۱۴۰۲-۰۲-۱۶
شماره ثبت : ۲۰۰۲۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۱۴

نوع آگهی : مناقصه

روکش آسفالت با اولویت جنوب

تاریخ شروع :
۱۴۰۲-۰۲-۱۹
شماره ثبت : ۲۰۰۲۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۰۸

نوع آگهی : مناقصه

روکش آسفالت با اولویت شمال

تاریخ شروع :
۱۴۰۲-۰۲-۱۹
شماره ثبت : ۲۰۰۲۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۰۹

نوع آگهی : مناقصه

آگهی مناقصه کرایه ماشین الات ۱۴۰۱-۱۴۰۲

تاریخ شروع :
۱۴۰۲-۰۲-۱۱
شماره ثبت : ۲۰۰۲۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۰۵

نوع آگهی : مناقصه

خرید تجهیزات پروژه تصفیه تکمیلی پساب

تاریخ شروع :
۱۴۰۲-۰۲-۱۳
شماره ثبت : ۲۰۰۲۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۰۷

نوع آگهی : مناقصه

مناقصه خرید سم

تاریخ شروع :
۱۴۰۲-۰۲-۱۳
شماره ثبت : ۲۰۰۲۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۰۶

نوع آگهی : مناقصه

آگهی مناقصه پارک مسکن مهر نوبت دوم

تاریخ شروع :
۰-۰۱-۰۱

نوع آگهی : مناقصه