مناقصات و مزایدات

فیلتر بر اساس:

نوع آگهی :

حوزه آگهی دهنده :

آگهی مناقصه عمومی پاک کردن خطوط يا علايم از سطح راه و تهيه مصالح و اجرای خط کشی و ترسيم نقوش و … (نوبت دوم)

تاریخ شروع :
۰-۰۱-۰۱
شماره ثبت : ۲۰۰۱۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۴۷

نوع آگهی : مناقصه

آگهی مزایده عمومی بهره برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک آزادگان (نوبت اول)

تاریخ شروع :
۱۴۰۱-۰۶-۰۷
شماره ثبت : ۵۰۰۱۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۳۲

نوع آگهی : مزایده

مزایده عمومی واگذاری ۱۱واحد تجاری ،۲ واحد اداری و یک واحد انبار واقع در بلوار نور مجتمع سیتی سنتر(نوبت سوم)

تاریخ شروع :
۱۴۰۱-۰۵-۲۷

نوع آگهی : مزایده

مزایده عمومی واگذاری بازار چند منظوره طالقانی (میوه و تره بار سابق)

تاریخ شروع :
۱۴۰۱-۰۶-۰۳
شماره ثبت : ۵۰۰۱۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۳۱

نوع آگهی : مزایده

مناقصه عمومی پياده رو سازي محله هاي امام حسين (ع) و رداني پور و شهرک امام رضا(ع) (نوبت دوم)

تاریخ شروع :
۱۴۰۱-۰۵-۲۷
شماره ثبت : ۲۰۰۱۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۳۹

نوع آگهی : مناقصه

مناقصه عمومی عملیات اجرایی پياده رو سازي محله ايثارگران

تاریخ شروع :
۱۴۰۱-۰۵-۲۷
شماره ثبت : ۲۰۰۱۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۴۰

نوع آگهی : مناقصه

آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی پیاده رو سازی با اولویت فردوسی و شهرک میلاد(نوبت دوم)

تاریخ شروع :
۱۴۰۱-۰۵-۳۱
شماره ثبت : ۲۰۰۱۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۴۱

نوع آگهی : مناقصه

مناقصه عمومی عملیات اجرایی پیاده رو سازی با اولویت محله های گلدیس و هشت بهشت(نوبت دوم)

تاریخ شروع :
۱۴۰۱-۰۵-۳۱
شماره ثبت : ۲۰۰۱۰۹۴۷۳۴۰۰۰۰۴۲

نوع آگهی : مناقصه