میز خدمت

میز خدمت الکترونیک

سامانه شهر سازی

سامانه آنلاین خدمات شهر سازی

شنبه، ۰۲ مهر، ۱۴۰۱

خدمات الکترونیک شهرداری شاهین‌شهر عمران ، حمل و نقل و ترافیک پرداخت آنلاین خدمات شهری ارتباطات مردمی شهرسازی

کلمات کلیدی: درخواست شهرسازی , عوارض نوسازی, گواهی, عوارض خودرو, عوارض ...

جدیدترین خدمات

جدیدترین خدمات الکترونیکی شهرداری شاهین شهر در این قسمت قابل دسترسی می باشد

نقشه همراه

خدمات مکان محور

درخواست هرس

فضای سبز

محاسبه و پرداخت عوارض نوسازی

مالی و پرداخت

درخواست آبیاری

فضای سبز

مجوز قطع درختان سبز شهر

فضای سبز

سوابق آرا کمیسیون

شهرسازی

درخواست کاشت نهال

فضای سبز

سوابق پرداخت نوسازی

مالی و پرداخت

تصدیق گواهی

شهرسازی

درخواست احداث فضا سبز

فضای سبز

محاسبه و پرداخت عوارض صنفی

مالی و پرداخت

پاسخ استعلام بانک و ادارات

شهرسازی

شاهین شهر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

.Follow Shahin Shahr on social media

ارتباط با ما

سعید ابریشمی راد