اعلام عمومی تصویب عوارض محلی شهرداری شاهین شهر

بدین وسیله به آگاهی مردم فهیم شهر شاهین شهر می رساند دفترچه محلی شهرداری شاهین شهر بر اساس تبصره ۱ و ۳ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها به تصویب شورای اسلامی شهر و تاییدیه کمیته انطباق شهرستان و استانداری محترم اصفهان رسیده است. این آگهی به منزله […]